Sådan gør du / Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmand er et tilbud fra til børn i 3. klasse, der gerne vil vide mere om kirken og få et større fortrolighed med kirke og tro.
Det er ikke en betingelse, at man er døbt.

Til juniorkonfirmandundervisning går vi på opdagelse i kirkerummet, kigger på alteret, døbefonten, prædikestolen, orglet og kirkeklokken - hører nogle af de afgørende bibelfortællinger, bruger hænder, fødder og fantasi til at lære kristendom, synger en række centrale salmer, lærer fadervor og opdager noget om gudstjenesten.
Vi kommer omkring nogle af livets store spørgsmål - liv og død - godt og ondt - hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse - og vi er kreative.

Undervisningen forgår i Skørring kirke og sognegård 7-10 onsdage fra august til oktober - og afsluttes med en juniorkonfirmandgudstjeneste.

Sognepræsterne fra Ådalen og Hvilsager-Lime, står for undervisningen.

Undervisningen ligger i umiddelbart efter skoleundervisningens slutning kl.12.40-14.30. Børnene hentes på skolen og bringes tilbage, så de kan nå skolebussen eller fortsætte i klub.

Deltagelse er frivillig og gratis og forudsætter naturligvis lyst hos børnene.

Juniorkonfirmandundervisningen er et supplement til skolens kristendomsundervisning og ikke en erstatning.
Det er et samvær/en undervisning indenfor kirkens rammen med udgangspunkt i dåben, og hvad det vil sige at være kristen i dag.
At være juniorkonfirmand giver en god baggrund at bygge videre på under konfirmandundervisningen i 7. klasse.
Det er dog ingen betingelse for at kunne følge undervisningen i 7. klasse.

Tilmelding- og orienteringsbrev udsendes sidst på skoleåret til elever på Ådalsskolens kommende 3. årgang.