Sådan gør du / Begravelse

Dødsfald og begravelse

Når et menneske dør, skal de pårørende anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, det vil sige sogepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvorafdøde havde bopæl.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig begravelse, aftales detaljerne omkring begravelsen med den præst, der skal foretage begravelsen.
Sammen med præsten vælger man, hvilke salmer der skal synges og man taler om, hvad præsten skal sige i sin tale over afdøde.

De pårørende skal også tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes.

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på hverken at benytte kirken eller have præstens medvirken ved begravelsen.

Ønskes der en kirkelig begravelse, er det præstens beslutning, om han/hun vil medvirke ved begravelsen, og der må påregnes udgifter til leje af kirke og løn til organist og kirkesanger.

Ønskes der en borgerlig begravelse, vil man kunne foretage både bisættelse og begravelse fra kapellet på kirkegården - eventuelt under ledelse af en bedemand, eller man kan også vælge blot at få afdøde brændt og nedsat i fællesgrav uden nogen ceremoni overhovedet.