Sådan gør du / Dåb

Dåb

I forbindelse med dåb, skal Hornslet kirkekontor kontaktes med oplysninger om barnets navn, cpr.nr., dåbsdato og sted samt navne og adresser på 2-5 faddere.

Navngivning

Man kan navngive sit barn et navn ved dåb eller ved navngivning, og det skal ske senest seks måneder efter fødslen.

Barnedåb
Hvis man som forældre ønsker at få sit barn døbt, skal man henvende sig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man ønsker barnet døbt for at aftale tidspunktet.
Inden dåben vil der blive afholdt en dåbssamtale med præsten, hvor man får lejlighed til at gennemgå dåbsritualet og stille eventuelle spørgsmål om gudstjenesten, dåben og dens kristne betydning

Barnedåb i Ådalens Pastorat
Da der jo er seks kirker i Ådalens Pastorat, bliver der ikke afholdt gudstjeneste i alle kirkerne hver søndag.
Det kan ses i kirkebladet og her på hjemmesiden, hvornår der er gudstjeneste i de forskellige kirker.

Da gudstjenestelisten er udgivet i både kirkeblad, dagspressen og på hjemmesiden, er det ikke muligt at ændre hvis man skulle ønsker barnedåb i en bestemt kirke på en bestemt dato, hvor der ikke er gudstjeneste i kirken.

Ved henvendelse til sognepræsten op til udgivelsen af det kommende kirkeblad, er der mulighed for at komme med ønske om gudstjeneste i den kirke, man ønsker barnedåben. Der er deadline på et kirkeblad cirka en måned før udgivelsen.

Navngivning uden dåb
Ønsker man ikke at få sit barn døbt, kan man hente blanketten Navngivning.
Har forældrene fælles forældremyndighed, skal begge underskrive blanketten, og sende den til det sogn, hvor moren bor.
Er barnet født i Sønderjylland, skal du sende blanketten til den kommune, hvor barnets fødsel er registreret.

Hvad skal barnet hedde?
Familiestyrelsens hjemmeside kan man læse om de fornavne, mellemnavne og efternavne man kan give sit barn.