Menighedsrådet / Gravminder

Gravminder

Kirkebladet nr. 1 2016:
 
Gamle gravminder
Der har i mange år været diskussion om gamle gravminder. Vi har i mange år haft den praksis, at når en gravfredning er udløbet, og den ikke ønskes fornyet af pårørende, er gravstedet blevet slettet og gravstenen sat tilfældigt til side.
Disse gravminder har nu hobet sig op i så stort antal - ca. 400 stk., at det er svært at overskue en rimelig opstilling, der også vil være pænt.
Vores gravere bruger meget tid på alle disse sten.
 
Det er derfor besluttet, at alle slettede gravminder fjernes efter 1. januar 2016.
Såfremt I har gravminder, der er udløbet og ønskes bevaret, skal disse fjernes inden 1. januar 2016.
 
Er der spørgsmål, kan graver Hanne Kusk eller Jens Thomasen kontaktes.
 
Østjyllands museum ønsker ikke at frede flere sten end der er fredet.
Gamle gravminder vil blive afhentet af Filips´sten og billedhuggeri for genbrug, som indenfor 7 dage får inskriptioner mv. fjernet.
Stenene vil blive hugget til ral og solgt. Vi får 10% af salgsprisen - penge, der vil være øremærkede til forskønnelse af vores kirkegårde.
 
Praksis er således nu og har altid været, at når en fredning er udløbet og ikke ønskes forlænget, slettes grav og gravminder fjernes såfremt de ikke de bliver afhentet af pårørende.
 
På menighedsrådets vegne
Jens Thomasen