Menighedsrådet / Kirkelukninger

Kirkelukninger

Kirkebladet nr. 1 2014:
 
Kirkelukninger i Ådalens Pastorat?
Som mange sikkert læste i Adresseavisen i uge 40, har kirkeminister Manu Sareen udtalt, at det bør overvejes, om kirker med under 200 folkekirkemedlemmer skal bevares, som de er i dag, bruges på en ny måde, eller helt tages ud af drift.
 
Her i Ådalens Pastorat har vi hele tre sogne med under 200 folkekirkemedlemmer, så det er klart, at vi i menighedsrådet må tage kirkeministerens udmelding til efterretning.
Dog har vi i menighedsrådet længe været opmærksomme, at vi er et Pastorat med seks kirker til under 1400 folkekirkemedlemmer og at vi derfor vil være nemme at få øje på, hvis det kommer på tale, at der skal lukkes kirker i Syddjurs Provsti.
 
Derfor har vi i menighedsrådet gennem de sidste år lavet nogle strukturelle ændringer, for at sikre, at vi bruger vores kirker så økonomisk forsvarligt som muligt.
Det betyder blandt andet, at vi holder en gudstjeneste hver søndag i stedet for to - hvilket vi dog også gør af andre årsager - at vi i vintermånederne primært holder gudstjenester i de kirker, der er billigst at varme op, og at vi har gjort meget for at spare på energi- og varmeforbruget i vores kirker.
 
At vi bruger vores kirker forsvarligt, håber vi selvfølgelig vil give langt færre argumenter for at lukke en eller flere af vores kirker.
Derudover skal det selvfølgelig også tages med i betragtningen, at man stort set ikke sparer noget ved at tage en kirke ud af drift, med mindre den kan sælges eller rives ned - og her hos os vil det være svært at sælge en kirke med tilhørende kirkegård, og da alle vores kirker er fredede, må de heller ikke rives ned.
 
Så når de alligevel står der og skal vedligeholdes - for man må heller ikke bare lade dem forfalde - ja, så kan vi jo lige så godt bruge dem!
Men ifølge vores Biskopper kommer kirkelukninger ikke på tale, før der er lavet retningslinjer for, hvem der har beslutningskompetencer til at lukke en kirke.
Og for Biskopperne er det ikke det primære, hvor mange folkekirkemedlemmer der er i et sogn, men om der er et godt og levende kirkeliv.

Så selvom folkekirken naturligvis må foretage nødvendige strukturelle tilpasninger, så bør der ikke lukkes kirker i sogne, hvor der er et godt og aktivt kirkeliv, som sognets beboere tager del i.
 
Så med andre ord: Jo mere befolkningerne i sognene bruger deres kirke, jo større er sandsynligheden for, at deres kirke ikke bliver lukket.

Menighedsrådet i Ådalen