Menighedsrådet

Formand
Jens Thomasen
Gl. Oustrupvej 15
8544 Mørke
jens.scheel@c.dk
Tlf. 8697 4320, 4122 2554
Næstformand
Leif Holm

Kirkestræde 5, Søby
8543 Hornslet
leifkoshima@hotmail.com
Tlf. 8697 4477, 2288 4322

Kirkeværge
Søby - Skader - Halling
Karen Tvedegaard
Solhøjvej 10, Halling
8543 Hornslet
k.tvedegaard@gmail.com
tlf: 3024 5348

Kontaktperson
Ib Rasmussen

Kløvevej 10, Skørring 
8544 Mørke
akib@ma-net.dk
Tlf. 8697 4459, 2023 4459

Sekretær og kirkeværge
Mygind - Krogsbæk - Skørring

Anders Mortensen
Ådalen 1, Skørring
8544 Mørke
acbm@hotmail.dk
Tlf. 8697 4953, 2783 8425

Anita Kristensen
Krogsbækvej 8, Karlby
8543 Hornslet
skrivnu@yahoo.dk
tlf. 2183 8305

Kasserer
Knud Poulsen

Jens Bassesvej 10
Skader
8543 Hornslet
kvp.skader@gmail.com
Tlf. 8697 4720, 5095 0420

Gert Almskou

Østrupvej 27
8543 Hornslet
Tlf. 8699 8044, 2171 6972

 

Møder
Der afholdes menighedsrådsmøde 2. onsdag i hver måned - med undtagelse af juli og december.
Alle møderne er offentlige og forgår i Sognegården kl. 19.