Ådalskirkerne / Kirkerne / Krogsbæk Skovkirkegård

Krogsbæk Skovkirkegård

25. juni 2015
Efter en lang proces blev den fredede kirkegård torsdag 25. juni genindviet som skovkirkegård.
Det krævede mange overvejelser og ikke mindst mange godkendelser hos Provsti, Stift, Kirkeministeriet og kulturstyrelsen m.m.

Kulturstyrelsen har givet tilladelse til at bruge et bestemt område på kirkegården til urnenedsættelser. Der er plads til 400 urner, og der er ikke noget krav om afdødes tilhørsforhold til lokalområdet.
Der må ikke opsættes gravsten på området, men på et opstillet kors kan der sættes plader med afdødes navn.

Et besøg værd
Besøger man Karlby kirke, bør man også aflægge Krogsbæk Skovkirkegård et besøg, for her begynder kirkens historie.
Et par kilometers kørsel mod nordvest ad Krogsbækvej ligger kirkepladsen. Den er let kendelig på sin hvide portal og den højtliggende klokkestabel, omkranset af et kampe-stensdige, og inde på pladsen er det ikke svært at finde frem til stedet, hvor kirkebygningen har ligget, ved hjælp af tilbageblevne grundsten og ændret vegetation i skovbunden.

Den nævnte vej har størsteparten af sognets skiftende generationer i umindelige tider måttet tilbagelægge for at komme til deres sognekirke, som var placeret i en krog af sognet, kun nogle få hundrede meter fra nabosognene Søby og Skørring, og tæt ved det lille vandløb, Krogsbækken, som gav sognet dets navn.

Tillokkende og gådefuldt
Det er noget både tillokkende og gådefuldt ved stedet. Landskabeligt virker det betagende med sin skovbevoksning og rige vegetation, og historisk påkalder det både opmærksomhed, og undren; for hvorfor har man i fordums dage lagt en kirke på dette afsides og folketomme sted, hvad er det for faktorer, der har været afgørende for netop denne placering?
En forklaring kan være, at stedet tidligere har været en gammel hedensk kultplads. Sådanne pladser var ofte bundet til steder, hvor man mente at guddomskraften var særlig stærk: Ved kildevæld, ved høj eller lund.

Og den nye helligdom, kirken, blev gerne opført på den gamle hedenske kultplads. Sådan kan det også være gået til med Krogsbæk kirke, som stammer fra 1100-tallet. Gravhøjen, hvor klokkestablen er anbragt taler i hvert fald for det.
Det er derimod svært at forestille sig, at der har ligget en egentlig landsby på dette sted.
Rent terrænmæssigt er her simpelthen ikke plads. Karlbys beliggenhed er langt mere ideel, og dens oprindelse menes da også at gå tilbage til vikingetiden.

Krogsbæk Ødekirkegård