Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 12/6 19

Menighedsrådsmøde 12. juni 2019

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
 

2. Siden sidst
a Formanden
 • Pris for el-klaver: Brugt 6.500 kr. – nyt 10.000 kr.
 • Der har været afholdt møde med kommunen vedr. henvendelsen om oversigtsforholdene på Hulvejen i Skader. Kommunen sender en afgørelse på sagen.
 • Organist Karl Erik Byskov er bevilliget orlov i december, januar og februar.
 • Tilbuddet på vinduespudsning i Sognegården fra Mads Ege er godkendt.
 • Indkøb af lysglobe: Anne Sophie og Hanne udvælger modeltype inden næste møde.


b Sognepræsten
 • Ansøgning om ændring af tider og form på gudstjenester er godkendt af Stiftet.
  Der vil derfor fremover afholdes to højmesser, en aftengudstjeneste og en børnegudstjeneste om måneden.
  Samarbejdet med Mørke sogn ophører samtidig.
  Der forsøges med babysalmesang i Skader kirke hen over efteråret og vinteren.
 • Anne Sophie holder ferie i ugerne 28,29 og 30.


c Aktivitetsudvalget
 • 19/6 studietur - OK
 • 27/6 friluftgudstjeneste - Ib spørges om telt + hjælpere
 • 27/8 sogneudflugt til Rebild - pris 200 kr./pers. - sidste tilmelding mandag 19/8


d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
Fugning af gavl på præstegården er påbegyndt


e Kirkeværge
Ingen bemærkninger


3. Godkendelse af budget 2020
Budget 2020 med påtegningen
Ådalens Menighedsråd, CVR-nr. 23079216, budget 2020, Bidrag budget afleveret d. 12-06-2019 12:47
Godkendt4. Gennemgang af provstesyn
 • Gennemgås i august, da vi endnu ikke har modtaget synsrapporten fra provstiet.
 • Der undersøges på mulighederne for renovering af den del af præstegårdshaven, der vender ud mod marken samt skellet til forpagterboligen.
 • Ny carport – hegn – hæk - m.m.


5. Andre sager
 • Oprydning i gamle arkiver og papkasser i hele sognegården.
 • Der rykkes for udskiftning og reparation af div. toiletter.


6. Eventuelt
Ingen bemærkninger