Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 12/8 20

Menighedsrådsmøde 12. august 2020

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.


2. Siden sidst
a Formanden
Nina Søndergård er ansat som ny kirkesanger.
 
 
b Sognepræsten
 • Der er flere dåb og vielser lige nu på grund af af aflysninger i forbindelse med forårets restriktioner
 • Der afholdes konfirmationer søndag 13. og 20. september
 • Konfirmationsgudstjenesterne bliver meget korte og uden sang i kirkerne på grund af diverse restriktioner
 • Børnegudstjenester er aflyst
 
c Aktivitetsudvalget
 • Der startes op med sogneeftermiddage
 • Julekoncert i Karlby Kirke 10. december kl. 19 - med et lokalt kor
 • Orienteringsmøde 18. september kl. 19
 • Eventuel julekoncerttur til Aarhus i stedet for årets studietur - Ib undersøger mulighederne
 • Dåbskludestrikning 8. september
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
Mygind Kirke har fået ny lås.
 
 
e Kirkeværge
Nyt tæppe i midtergangen i Mygind kirke - Anders undersøger mulighederne.
 
 
3. Kvartalsrapport 2. kvartal 2020
 • Kvartalsrapport 2. kvartal 2020 - gennemgået og godkendt
 • Byggeregnskabet vedrørende nye bade og toiletfaciliteter i graverbygningen i Søby - gennemgået og godkendt
 • Revisionsprotektorat - gennemgået og godkendt
 
 
4. Tidspunkt for afvikling af højmesse
Drøftes på næste møde.
 
 
5. Menighedsmøde 18. august
 • Velkomst
 • Årets gang
 • Regnskab
 • Arbejdet i menighedsrådet
 • Arbejdsopgaver og udvalg
 
 
6. Renovering af Søby Kirke
Der har været et positivt møde med arkitektfirmaet om muligheden for at realisere vores ønsker om en lysere og mere indbydende kirke.
Der har også været afholdt møde med stiftets konsulenter, som ikke var helt så positive over for en større renovering.
Der kommer et referat fra mødet senere.
Der er møde med provstiudvalget 20. august.
Det er med menighedsrådets fulde opbakning, at udvalget arbejder videre med planerne om en renovering af kirkens indre og inventar.
Der er udarbejdet en liste med ønsker for dette.


7. Ansøgning om orlov
Der er bevilget orlov til organist Karl Erik Byskov 9/1 til 9/3 2021.
 

8. Andre sager
 • Ansøgningen om at udvide og flytte kirkegårdslågen i sydmuren er kun blevet betinget godkendt
 • Der udarbejdes derfor en ny ansøgning, med rådgivning fra arkitekt Hans Lund, så der kan etableres en låge, der kan opfylde kravene fra stiftet - og samtidig opfylde kravet om bredde og placering i forhold til kirkestiens forløb
 • Alle ansættelseskontrakter er nu gennemgået og godkendt
 
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.