Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 1/3 18

Menighedsrådsmøde 1. marts 2018

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Kirkesanger Jette Lindegård havde sidste arbejdsdag 25. februar og fik blomster og en kurv.
 • Tirsdag 13/3 er der Zonemøde i Mørke.
 • Dagsordens fra februar underskrives. Indsat side 4.
 
b Sognepræsten
 • Der indkøbes bibler til alle konfirmander.
 • 14 konfirmander vil deltage i indsamlingen til Kirkens Korshær.
  Der aftales nærmere på forældremødet.
 • Gudstjenesten Skærtorsdag, kl. 17 i Skader - der er en bid brød efter gudstjenesten.
 
c Aktivitetsudvalget
 • Forårets sogneeftermiddage er på plads.
 • Der arbejdes med at finde underholdning til efteråret.
 • Studieturen 21/6 går til Vedersø.
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • Ventiler i Præstegården efterses, og tætnes.
 
e Kirkeværge
 • Ingen
 
 
3. Kirkesanger
Der er lavet en aftale med Mørke om samarbejde om kirkesanger.
Vibeke Jokumsen er derfor ansat i Jette Lindegårds stilling.
 
 
4. Kirkesyn 2018
Kirkesyn flyttes til 12/4 - vi mødes ved Karen kl. 8.30.
 
 
5. Andre sager
Kirkeklokke i Skørring tjekkes
 
 
6. Eventuelt
Ingen bemærkninger


7. Gennemgang af regnskab for 2017
Regnskab 2017 godkendt med flg. påtegning
Ådalens menighedsråd
CVR-nr. 23079216, regnskab 2017, afleveret 1/3 2018 kl. 21:21