Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 13/1 16

Menighedsrådsmøde 13. januar 2016

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt
 
 
2. Godkendelse af referat fra 12.08.15
Referat godkendt
 
 
3. Siden sidst
a Formanden
 • Der er givet julegave/kurv til Knud Poulsen samt til de præster, der holdt julegudstjeneste
b Sognepræsten
 • Ingen
c Aktivitetsudvalg
 • Der er tilmeldt 24 til nytårskur
 • Kyndelmisse i Skørring Kirke - Inge og Hanne sørger for arrangementet.
 • Der ønskes ideer til årets studietur. Forslag modtages gerne inden næste møde.
 • Der arrangeres sogneudflugt igen i år.
 • Julekoncerten i Mygind var en oplevelse, og kirken var fyldt, og rigtig mange var med til kaffen i forsamlingshuset
d Præstegårds-/avlsgårdsudvalget
 • Jan Toft har solgt Skørring Tømrerforretning. Det resterende arbejde der er bestilt i 2015 udføres af Rune Toft
 • Jan Østergård bliver ny byggesagkyndig og udfører fremover alle små reparationer på sognets bygninger.
e Kirkeværge
 • Der er en kabelfejl på lyset på Kirkegården i Skader.
  Fejlen udbedres - pris ca. 2000,00 kr.
  Klokkesnoren er sprunget i Skader - udskiftes.
 
4. Ny gravermedhjælper
Stillinges slås op som en tidsbegrænset stilling fra 1 marts til 1 december 2016 med mulighed for fastansættelse for den rette.
Stillingen sættes i Lokalavisen d. 19/1.
Ansættelsessamtaler afholdes d. 8/2 - ansættelsesudvalget forestår det praktiske hermed.
 
 
5. Ny præst
Stillingen opslås d. 5/2. Stiftet sørger for annoncen.
Stillingsbeskrivelse afleveres 25/1
Jens, Knud og Anders mødes med Provsten d. 20/1 for at udarbejde stillingsbeskrivelsen.
 
 
6. Søby Præstegård
Afleveringsforretningen er på plads.
Der er lavet aftaler med håndværkere om at sætte boligen i stand til indflytning. Arbejdet udføres inden d. 15/3 2016.
Kælderen bør også sættes i stand. Der indhentes et tilbud - hvis tilbuddet er er rimeligt, sættes arbejdet i gang.
Renoveringen vil koste ca. 300.000,00 kroner. Menighedsrådet mener, at 2/3 af udgifterne bør dækkes af 5% midlerne.
 
 
7. Kirkeblad
Næste kirkeblad udsendes i slutningen februar, Mogens Greve vil være behjælpelig med opsætningen.
 
 
8. Gravminder
Der har været en forespørgsel til menighedsrådets beslutning om at fjerne de gamle gravminder. Formanden har svaret på henvendelsen.
Menighedsrådet står fast på, at den trufne beslutning om fjernelsen er endelig.
 
 
9. Folkekirkens nødhjælp 13. marts 2016
Jens og Anders deler ruterne op og står for det praktiske. Mere på næste møde.
 
 
10. Spørgsmål fra Hanne
a. Størrelsen på sten i plæner. Størrelsen skal være 60x40 cm.
b. Stærs gravsted i Karlby Der er brugsret på gravstedet. Anders og Hanne undersøger hvor længe. Der tages evt. kontakt til Poul Stær.
c. Nielsens sten i Karlby. Stenen kan ikke males op. Det undersøges om der et servitut eller fredning på stenen.
d. Regulativ og priser for kirkegårde. Hanne, Inge og Anders udarbejder et forslag til fælles regulativ for alle 6 kirkegårde.
e. Pallegafler/reservehjul/sugeslange. De beskrevne reservedele er bevilget.
 
 
11 Andre sager
Oprydning i sognegården inden 1/3 2016