Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 13/11 19

Menighedsrådsmøde 13. november 2019

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Brandsikkerhed i kirkerne gennemgås og føres ajour.
 • Der indkøbes julegaver til personale som sædvanligt.
 
 
b Sognepræsten
 • Børnekulturnatten i Hornslet var en succes.
 • Baby salmesang er slut.
 • Muligheden for lysdæmpning i kirkerne undersøges.


c Aktivitetsudvalget
 • 3/12 juleafslutning på sogneeftermiddage
 • 17/12 kl. 19-20.30 entre 50 kr.
 • 31/12 nytårsgudstjeneste
 • 24/1 nytårskur - mere senere


d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Maleren har afsluttet arbejdet.
 • Der er sat nye stave på bænke – ny bagdør isat i sognegården.
 • Der indhentes tilbud på isolering af loftet over sognegården.


e Kirkeværge
Ingen Bemærkninger


3. Konstituering af menighedsråd
Valgt til følgende poster
 • Formand Jens Thomasen
 • Næstformand Leif Holm
 • Kirkeværge: Mygind Skørring Karlby - Anders Mortensen
 • Kirkeværge: Halling Skader Søby - Leif Holm
 • Kasser: Knud Poulsen
 • Sekretær: Anders Mortensen
 • Kontaktperson: Karen Tvedegaard
 • Bygningssagkyndig: Jan Østergård
 • Skole-kirke repræsentant: Karen Tvedegaard
 • Underskriftsberettiget: Knud Poulsen Jens Thomasen
 • Aktivitetsudvalg: Karen Tvedegaard – Anita Kristensen – Anne Sophie Ricevuto – Ib Rasmussen – Gert Almskou
 • Præstegård-/ avlsgårdsudvalg: Gert Almskou – Ib Rasmussen – Knud Poulsen – Anders Mortensen
 • Valgbestyrelse: Jens Thomasen – Anders Mortensen
 • Formand for valgbestyrelsen: Jens Thomasen
 • Menighedsrådsmøder i første halvår 2020: 22. januar – 5. marts – 15 april – 13. maj – 10 juni.
  Alle dage kl. 19 i Sognegården.
 • Diakoni i Syddjurs Provsti: Anita Kristensen - Leif Holm
 

4. Kvartalsrapport 3. kvartal
Gennemgået og godkendt.


5. Vedligeholdelsesarbejder der sættes i gang i 2019
 • Der søges om tilladelse til udvidelse af kirkegårdslågen i Søby.
 • Der søges om midler til lys på Søby Kirke ved fonden fra Søby - Skader sparekasse.
 • Reparation af diget Skader.


6. Andre sager
 • Kirke skole samarbejdet ligger p.t. stille pga. sygdom.
  Der ansættes en ny teolog senere.
 • Der indkøbes en varmeblæser til opvarmning af maskinhuset.
 • Det undersøges om det er muligt at lave et system, så adventskranse ol. kan ophænges uden brug at stige.
 • Der udbetales 3.850,00 kr. i blyantspenge til hvert medlem af menighedsrådet.


7. Eventuelt
Ingen bemærkninger