Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 13/4 16

Menighedsrådsmøde 13. april 2016

1.Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Jens og Knud har deltaget i Zonemødet i Hornslet.
  Der blev drøftet fremtidig økonomi for kirkerne i zonen, og det ser ud til at der kommer en nedsættelse af ligningen, men ikke mere end vi kan finde besparelser i driften uden det får den store betydning.
  Der er indkøbt nyt IT udstyr og kontormøbler til Anne Sofies kontor.
  Jens Thomasen holder ferie i uge 23 og 24.
b Sognepræsten
 • Ingen
c aktivitetsudvalget
 • Sogneudflugt d. 8/9 - turen annonceres i kirkebladet, og Inge præsenterer den også ved næste sogneeftermiddag.
  Menighedsrådes studietur er flyttet til d. 25/6.
  Friluftgudstjenesten afholdes d. 30/6 Anne Sophie prædiker, og musikgruppen Puls spiller. Der stilles telt op.
  Det undersøges om Grenå koret kan komme til julekoncerten.
d Præstegårds-/avlsgårdsudvalg
 • Der var kommet et tilbud på nye lamper ved Skørring kirke.
  Det blev besluttet at der indhentes et samlet tilbud på gravearbejdet og opsætning.
 • Lamperne placeres på syd og østside af kirken. Tilbuddet drøftes på næste møde.
  Forsikringen har accepteret at erstatte døren i graverhuset i Karlby, tømmeren skifter den hurtigst muligt.
e Kirkeværgerne
 • Anders kontakter Mortalin for tidspunkt for bekæmpelse af borebiller.
 
3. Kirkesyn 2016
Hvad mangler fra syn 2015 som ikke er lavet.
Gulve ved alteret i Halling og Søby som skal hæves mangler.
Der indhentes tilbud.
Byggesyn 2016 er flyttet til d. 27/4


4. Søby præstegård - kontor
Anne Sophies kontor etableres færdigt, og skrivebordet fra kontoret i Sognegården flyttes dertil.
Udgifterne afholdes af menighedsrådet.
Navneskilte ved præstegården skiftes.


5. Evaluering af den 3. april 2016
Fantastisk flot dag. Der var en flot deltagelse fra både Anne Sophies nye kollegaer og sognebørn.
Dagen blev fejret i Skørring forsamlingshus med et flot kaffebord og mange varme ord til Anne Sophie.
En helt igennem smuk dag.

6. Menighedsrådsvalg 2016
Det blev drøftet, hvad vi vil fremadrettet.
Der var mange senarier i spil. Vi besluttede at gå i tænkeboks og undersøge forskellige muligheder inden næste møde.
Næste møde er udsat til d.18/5.
Jens og Anders laver et indlæg til kirkebladet om valget.
 

7. Afsked med Torben Jensen
Torben Jensen inviteres til en komsammen en aften inden sommerferien, så vi kan få sagt pænt farvel.


8. Andre sager
Mogens Greve står for udgivelsen af det næste kirkeblad.
Hanne kontakter Sicom for at få justeret højtaleranlæggene i alle kirker.
Der anskaffes en ny mikrofon til anlægget.
Knud finder en skiltemaler til at sætte Evas navn på navnegalleriet i Mygind
Vores kommutation og meddelelser til omverdenen drøftes på næste møde.
 

9. Eventuelt
Ingenting