Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 13/5 20

Menighedsrådsmøde 13. maj 2020

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt med følgende ændring:
Planlægning af kirkesyn indsat som pkt. 7.
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Der er givet gaver til runde fødselsdage
 • Graverne har været hjemsendt i seks dage på grund af coronakrisen
 • Tina har vikarieret for Hans, som har været sygemeldt, så nu er teamet med igen
 • Der blev 4. maj kimet fra alle seks kirker
 • Arbejdet på diget i Skader er afsluttet
 • Ombygningen af graverfaciliteterne i Søby er afsluttet
 • Kirkerne åbnes igen 18. maj - med visse restriktioner
 
b Sognepræsten
 • Anne Sophie orienterede om restriktioner ved åbning af kirkerne
 • Der åbnes for dåbshandlinger på alle ugens dage for at indhente det mistede under krisen
 • Der planlægges ud fra, at undervisningen af minikomfirmanderne kan gennemføres i oktober og november
 • Der sættes gang i færdiggørelse af projektet i haven ved præstegården
 
c Aktivitetsudvalget
 • Friluftsgudstjeneste 25. juni planlægges på mødet 10. juni
 • Høstgudstjeneste 27. september i Skørring kl 10.30
 • Sogneeftermiddage:
  1/9 - H. Lassen.
  6/10 – Dorthe L.
  3/11 – evt. Carl Erik fortæller om Spanien
 • Dåbsklude strikning 8/9, 8/10 og 10/11 - der stikkes tæpper til baby salmesang
 • Studietur og sogneudflugt er aflyst - studieturen kan måske gennemføres senere
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
Der sættes gang i kalkningen af Søby Kirke.


e Kirkeværge
Ingen bemærkninger


3. kvartalsrapport 1. kvartal 2020
Rapporten er gennemgået og godkendt.


4. Kirkegårdslåge Søby
Der er sendt to tilbud til gennemgang ved provstiet.


5. Planlægning af menighedsmøde juni
Udskudt til 18. august kl. 19 - drøftes på næste møde.


6. Liv i Ådalen ”Fra vugge til krukke”
Der ønskes noget mere konkret fra Liv i Ådalen, inden der kan svares.


7. Planlægning af kirkesyn
Der afholdes kirkesyn tirsdag 16. juni kl. 8.
Samtidig udføres afleveringssyn på diget i Skader og graverhuset i Søby.
Rækkefølge for synet:
Karlby kl. 8 - Krogsbæk, Mygind, frokost i Sognegården, Skørring, Søby, Halling, Skader.


8. Andre sager
Ansættelseskontrakter - der mangler at få nogle få på plads.
Det sker lige så snart, at tilstandene er lidt mere normale.


9. Eventuelt
Ingen bemærkninger