Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 13/9 17

Menighedsrådsmøde 13. september 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
 
 
2 Drøftelse af barselsvikariat med Benedikte Pedersen
Barselsvikar for Anne Sophie. Der skal ansættes en vikar i perioden fra 1. december 2017 til 1. oktober 2018.
Stillingen er slået op med ansøgningsfrist 3 oktober. Der læses ansøgninger 4. oktober i Sognegården
 
 
3 Siden sidst
a Formanden
 • Der er sat en ny ovn ind i Præstegården, opvaskemaskinen samme sted skal skiftes
 • Der er sendt blomster til Karen Nymarks begravelse
 • Der har været valg til Provstiudvalget. Der var kun en liste, og Leif Holm er valgt herfra
 • Provstiet har i 2018 bevilget penge til nyt tag på maskinhuset i Søby og til udgifterne ved ekstra hjælp til konfirmandundervisningen
 
b Sognepræsten
 • Minikonfirmand undervisning afsluttes med spaghettigudstjeneste 21. september kl. 17 i Skørring Kirke
 • Konfirmandundervisningen starter 8. oktober
 • Der købes nye batterier til den transportable højttaler
 • 1. oktober og 1. december er Mygind Kirke udlånt til værkstedsgudstjeneste.
  Det annonceres på kirkesiderne i Lokalavisen, og der kommer et stykke i kirkebladet
 
c Aktivitetsudvalget
 • Høstgudstjenesten/menighedsmøde er på plads
 • Spaghettigudstjenesten er på plads
 • Efterårets arrangementer er på plads - se kirkebladet
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Tømreren er færdig med det bestilte arbejde. Der mangler dog en liste ved terrassedøren
 • Maleren og mureren er stadig i gang
 
e Kirkeværge
 • Energikonsulenten har været på besøg i alle kirker - der var et meget fornuftigt energiforbrug alle stede.
  Energiforbruget er kun det halve af forbruget ved seneste besøg i 2009, hvilket formentlig skyldes installationen af tidsstyring på varmen. Der er ikke noget at hente ved yderlige tiltag
 • Det overvejes at skifte til LED pærer i Skørring Kirke og bruge de gamle pærer til de andre kirker
 • Luftfugtigheden var rigelig høj i alle kirker
  Der skal måske på sigt sættes net op for vinduerne, så de kan åbnes mere ved udluftning, uden at der kommer fugle ind
  I Søby Kirke var luftfugtigheden meget høj. Det kan komme på tale at søge om tilladelse til at bruge en affugter
 
4 Kirkepartnerskab
Det blev besluttet, at vi ikke vil abonnere på tilbuddet, men i stedet tilbyde konfirmander forskellige ekskursioner
Karen og Knud aftaler en pris med Jacob Hjort for det afholdte foredrag
 
 
5 Kirke/skole
Der afholdes ridderdage i Feldballe 26 og 27. september
Der mangler frivillige til at hjælpe med arrangementet, så alle er velkomne til at melde sig
 
 
6 Forslag fra Hanne om plade i plæne
Der tages kontakt til kirkegårdskonsulenten for at finde ud af, hvilke muligheder der er for at etablere plæner med plader. Der er tale om plader på 40x60 cm med en nedfældet vase
 
 
7 Jubilæum/fratrædelse
Jubilæum/fratrædelse Dan
Jubilæum for Annelise afholdes 1. december
Arrangementet planlægges på næste møde
 
 
8 Menighedsmøde september
Alt er på plads
 
 
9 Andre sager
Der indkøbes 30 stk. tillæg til salmebogen (100 nye salmer)
Der sættes nye gardiner op i præstegården næste fredag
Serviceaftalen på printeren i sognegården opsiges
 
 
10 Eventuelt
Intet