Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 14/3 16

Menighedsrådsmøde 14. marts 2016

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt med rettelse af 2015 til 2016 i pkt. 5 samt onsdag d. 6/4 for næste møde ændres til onsdag d. 13/4.


2 a Gennemgang af kvartalsrapport 4. kvartal 15
Kvartalsrapport gennemgået og godkendt
2 b Gennemgang af udkast til regnskab 2015
Udkast til regnskab 2015 gennemgået og tilpasset
 

3. Godkendelse af årsregnskab for 2015
Regnskab for 2015 godkendt og afleveret med påtegningen
Ådalens Menighedsråd, CVR 23079216
Regnskab 2015 afleveret d. 14-03-2016 kl. 20.23


4. Siden sidst
a Formanden
  • Sømandskirker i udlandet er tildelt 500 kroner
    Jens og Knud deltager i zonemødet i Hornslet d. 7/4 kl. 19
    Der blev søndag 13/3 2016 indsamlet 3.600 kroner til Folkekirkens Nødhjælp
b Sognepræsten
  • Ingen
c Aktivitetsudvalg
  • Ensemblet PULS er bestilt til at spille ved friluftgudstjenesten
d Præstegårds-/avlsgårdsudvalg
  • Ingen
e Kirkeværgen
  • Ingen
 
5. Kirkesyn 
Kirkesyn 2016 afholdes d 25/4 med start kl. 9.
Program for dagen følger senere.
 

6. Søby Præstegård
Arbejdet med at sætte præstegåden i stand er afsluttet.
Der er gjort rent og der er klar til indflytning.
 

7. Ny præst
Anne Sophie Berg Ricevuto, tiltræder d. 1/4 stillingen som sognepræst i Ådalens pastorat.
Anne Sophie Berg Ricevuto ordineres torsdag d. 31/3 kl. 17 i Århus Domkirke
Menighedsrådet og personale fra Ådalens pastoratet deltager med ledsager.
Søndag d. 3/4 kl 14 indvies Anne Sophie Berg Ricevuto i Skørring Kirke.
Efter indvielsen er der kaffebord i Skørring Forsamlingshus.
Der er arrangeret fælles buskørsel til Domkirken 31/3 med afgang fra Sognegården kl. 15.30.

8. Andre sager
Medarbejdermøde afholdes d. 20/4 2016
Der blev bevilget 500 kroner til børnedyrskuet
Hanne Kusk modtog en undskyldning fra menighedsrådet, fordi hun var blevet informeret forkert vedr. hendes mulighed for at være tilstede ved de nylige afholdte prøveprædikener.
Ændring af opstillingsproceduren vedr. suppleanter til kommende menighedsrådsvalg skal drøftes på næste møde.
Inge efterlyste en mere synlig gennemgang af økonomi og tilbud ved udførelse af kommende og igangværende arbejder på bygninger ol., så der evt.
kan prioriteres imellem opgaverne.
Det blev besluttet at udvalg og kasserer informerer bedre.

9. Eventuelt
Intet