Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 14/9 16

Menighedsrådsmøde 14. september 2016

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt med flg. ændring:
Revisionsprotokol behandles under pkt. 3.a.
Pkt. 3 ændres til pkt. 3.b.
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Der har været afholdt buget samråd. Ved ligningen er Ådalens pastorat i 2017 tildelt flg. beløb
  Basisdrift 2.104.776 kr.
  Engangsbevilling 2017 35.170 kr.
  I alt 2.139.946 kr.
 • Provstiet har afsat 50.000 kr. til diakoni i provstiet.
  Der er yderligere afsat 50.000 kr. til efteruddannelse af præster.
 • Der har været en forespørgsel om muligheden for oplyse alle pastoratets kirker med projektører.
  Dette kan ikke lade sig gøre, fordi der ikke må opsættes nye projektører ved kirker. Jens besvarer.
2.b Sognepræsten
 • Inge og Anders hjælper Anne Sophie med børnekulturnatten 4. november.
 • Diget for enden af haven ved præstegården repareres i efteråret.
 • Den fremtidige brug af alle 6 kirker blev drøftet. Der blev ikke taget en endelig beslutning. Emnet tages op på næste møde.
2.c Aktivitetsudvalget
 • Høstgudstjenesten 2. oktober er på plads. Der afholdes høstfrokost og menighedsrådsmøde efter gudstjenesten.
 • Der er høstgudstjeneste for børn i Skørring kirke 29. september, Efter gudstjenesten mødes vi i sognegården for at spise spaghetti og kødsovs.
 • Efterårets og vinterens koncerter og arrangementer er planlagt - forårets aktiviteter er er også næsten planlagt.
2.d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Der er sat nye flagstænger op ved Skader og Søby kirke.
 • Der opsættes en flagstang i præstegårdshaven.
 • Køkkenbordpladen i præstegården skal ikke skiftes
 • Den nye dør ved toilettet i Skørring binder. Ib tager kontakt til tømreren.
2.e Kirkeværge
 • Ingen meddelelser.
3.a Revisions protokollat
 • Revisions protokollatet for 1. januar til 31. december 2015 er gennemgået og godkendt.
3.b Kvartalsrapport 2. kvartal 2016
 • Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016 er gennemgået og godkendt
 
4. Menighedsrådsvalg 2016
Orienteringsmøde og opstillingsmøde er afholdt 13. september 2016. Valgbestyrelsen afventer indleveringen af lister.
 
 
5. Menighedsmøde oktober
Jens, Knud og Anne Sophie laver et oplæg til mødet.
Ib står for frokosten.
 
 
6. Tilbud fra håndværker vedr. kirkesyn
Kapellet i Skader er fjernet.
Mureren forventes at være færdig om 14 dage.
Kirkegårdslågerne i Skørring og Søby males. Dette er ud over malerens tilbud.
Det skønnes at der kommer en regning på ca. 200.000 kroner, når der samlede arbejde er afsluttet.
Oliefyret i præstegården udskiftes. Der er givet et tilbud på 58.000 kr. for udførelse af arbejdet. Udgifter til evt. udluftning og opsætning af en radiator i kælderen er ikke med i tilbuddet.
 
 
7. Andre sager
Orgelet i Søby Kirke er i dårlig stand og kan ikke stemmes. Knud, Leif, Inge og organisterne undersøger mulighederne for at sætte et nyt orgel ind.
 
 
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger