Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 18/5 16

Menighedsrådsmøde 18. maj 2016

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt med følgende rettelse i pkt. 3 - 2016 skal være 2017.
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Der takkes af med Torben Jensen den 30/5 kl.18.00 med lidt godt til ganen.
 • Der er tildelt 100.000 kr. til at begynde nedrivning af kapeller. Der indhentes tilbud på nedrivning af kapellet i Skader.
 • Der søges 5 % midler til at betale for istandsættelsen af Søby præstegård.
2.b Sognepræsten
 • Der er indkøbt nye bøger til brug ved gudstjenesterne.
 • Der er lidt forvirring i sognene omkring de nye tiltag med lejligheds kirker og to præster.
  Det nye uddybes ved menighedsmødet i september.
 • Der er forskel på den måde, Anne Sophie og Maria gennemfører gudstjenesten på.
  Det er helt i orden at gøre det på sin egen måde.
 • Undervisningen af konfirmander i specialklasserne sker med hjælp fra en kollega.
 • Konfirmandundervisningen vil foregå om formiddagen evt. i samarbejde med Maria fra Mørke.
 • Undervisning af minikonfirmander finder sted inden der startes med konfirmandundervisningen.
  Anne Sophie vil gerne have hjælp til undervisningen, Inge har tilbudt at hjælpe.
2.c Aktivitetsudvalget
 • Programmet for studieturen til Jenle sendes ud
 • Friluftgudstjenesten
  Der stilles telt op
  Nyt kors og pyntning sørger Knud og graverteamet for
  Dan henter højttaler i Hvilsager
2.d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Ingen
2.e Kirkeværge
 • Højtaleranlægget i Søby repareres pris ca. 3.000 kr.
 
3. Budget 2017
Årsbudget 2017 forelagt og godkendt med følgende påtegning
Ådalens menighedsråd, cvr nr. 23079216, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d.11-05-2016 10:50
 
 
4. kvartalsrapport
1. kvartal 2016 Kvartalsrapport forelagt og godkendt
 
 
5. Kirkesyn 2016 
Synsrapport forelagt og godkendt.
Der indhentes tilbud på nødvendige reparationer inden næste møde.
 
 
6. Menighedsrådsvalg 2016
Formanden orienterede om menighedsrådsvalget.
Det blev besluttet at fortsætte med 6 sogne.
 
 
7. Andre sager
Graverteamet kan indkøbe en mosrive til havetraktoren.
Vaser/lysestager i Mygind sendes til rensning ved gørtleren
 
 
8. Eventuelt
Ingenting