Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 19/3 19

Menighedsrådsmøde 19. marts 2019

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
 
 
2. Gennemgang af regnskab for 2018
Jena og Mette fra regnskabskontoret gennemgik regnskabet for 2018 som blev godkendt med følgende stempel:
Ådalens menighedsråd cvr. - nr. 23 079 216 Regnskab 2018. Afleveret d. 19 – 03 – 2019 kl. 19:50
 
 
 
3. Siden sidst
a Formanden
 • Der er årsmøde på Hotel Nyborg Strand 10.-12. maj.
 • Hanne er ved at være færdig med årets kurser
 • Provstiet har studietur tirsdag 2. april
 • Diverse opgaver i præsteboligen og forpagterhuset er færdiggjort.
  Jens påpegede en del sjuskeri fra håndværkernes side.
 
b Sognepræsten
 • Skolekirke har jubilæum, og kommer til sognegården 11. september for at fortælle om arbejdet
 • Anne Sophie vil prøve at lave baby salmesang i Skader kirke.
  Men der mangler et klaver, som rådet vil prøve at skaffe.
 • Anne Sophie har fået et tilbud om at få en praktikant her til sommer
 
c Aktivitetsudvalget
 • Studieturen tirsdag 18. juni vil i år gå til Jelling Kirke via Sønder Vissing Kirke, hvor vi skal se på runesten med relation til Jelling.
 • Dåbskludestrikningen er slut for denne sæson - og starter igen til efteråret.
 • Der er pt. tilmeldt 56 personer til Kåre Norge koncerten
 
 
4. Ny gudstjenesteordning
Anne Sophie og Maria har nye idéer til en lidt anderledes gudstjeneste ordning, som dog først skal godkendes af provstiet.
Anne Sophie læste ansøgningen op - som blev godkendt af menighedsrådet.
Ligeledes forsøges opstart af babygudstjeneste med efterfølgende spisning.
 
 
 
5. Indberetninger til Provstiet
Indberetning med den ny ligning skal være indsendt til provstiet inden torsdag 4. april.
Onsdag 3. april møder de involverede i sognekirken kl. 9.
 
 
 
6. Andre sager
 • Efter at vi havde fravalgt at deltage i sogneindsamlingen, har Leif haft en samtale med lederen, som var rigtig ked af, at vi ikke mere ville deltage.
  Men vedkommende takkede for de kr. 21.500,00, som vi har indsamlet i de foregående år.
 • Ønsket om renovering af Søby kirke blev taget op.
  Der var enighed om at fremlægge idéen til Provstesynet tirsdag 14. maj
 
 
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger