Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 4/2 15

Menighedsrådsmøde 4. februar 2015

1 Visioner
Vi arbejde med. Hvordan kan vi skabe en levende kirke.


2 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt


3 Godkendelse af referat
Referat fra 14.01.15 godkendt


4 Siden sidst
 • a Formanden
 • Vurdering af præstebolig har kostet 7.500 kr.
 • Møde om bispevalg i Rønde 25 marts
 • Stillingen som gravermedhjælper er opslået.
  Ansættelsesudvalget består af Ib – Jens – Leif – Inge og Eva
  Udvalget mødes d. 20 februar kl. 17 for at gennemgå ansøgningerne.
  Ansættelsessamtaler d. 24 februar kl.16.
 • b Sognepræsten
 • Der har været en forespørgsel på, hvornår altertavlen i Mygind er sat op. Jens finder ud af det og giver svar.
 • Eva oplyste at midler til diakoni ikke må tages fra ligningsmidlerne.
  Midlerne til diakoni og fordelingen af disse samles måske på et senere tidspunkt under provstiet.
  Midlerne til diakoni i Ådalens pastorat skal fremover komme fra overskud på arrangementer og indsamlinger.
  Der oprettes en særskilt konto til midlerne. Knud ordner det fornødne.
 • c Aktivitetsudvalg
 • Udvalget efterlyste forslag til sommerens udflugt og studietur.
  Der var mange gode bud som udvalget tager med i deres overvejelser.
 • Kommende aktiviteter kan ses i udvalgets referat fra deres seneste møde.
 • Udvalget har fået meget ros for udflugten i 2014.
 • d Præstegårds - avlgårdsudvalg
 • Hanne og Gert ser på plæneklipper og indhenter tilbud
 • e Kirkeværger
 • Ingen bemærkninger
 
5 Mikrofon og højtalere til Sognegården
Det skal undersøges nærmere, da er flere mugligheder. Anders undersøger det til næste møde.
Der skal også indhentes tilbud på højtalere til Skader
og Mygind kirke.
Projektoren i mødelokalet i sognegården har ikke godt af blive taget ned, så Eva anskaffer en ny projektor og et lærred som er nem at tage med rundt
 
 
6 Digital formidling i kirken
Projektet er sat i bero til efter zonemøderne, da provstiet vil undersøge, om andre er interesseret i lignede projekter.
Hvis det er tilfældet, kan der måske med fordel indhentes et samlet tilbud.
 
 
7 Krogsbæk kirkegård
Der er nu endelig givet tilladelse til at bruge kirkegården til urnenedsættelser.
Der er dog nogle ting vedr. matrikelkort og gps oplysninger som skal på plads inden kirkegården kan tages i brug.
Knud tager kontakt til en landmåler for at få det i orden.
Indvielse vil finde sted når alle formaliteter er på plads.
 
 
8 Provstesyn
Der er provstesyn mandag d. 11/5 2015 med start i Søby kl. 09.00
Kirkesynet d. 28/4 2015 aflyses.


9 Andre sager
Næste møde startes kl. 18.30 pga. møde med regnskabsafd. kl. 20.
Samtidig aflyses punktet om visioner.
 
 
10 Eventuelt
Materialet til indsamlingen til Kirkens Nødhjælp d. 8 marts er klar.
Der startes med kaffe og rundstykker kl. 09.90 i Sognegården hvor ruterne fordeles.
Leif er der igen fra kl. 14 for at tage imod indsamlingsbøsserne.