Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 6/6 16

Menighedsrådsmøde 6. juni 2016

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden (næstformanden)
 • Gennemgang af synsrapport
  Køkkenbordplade: Maleren kontaktes for at oliere bordpladen, så den er mættet. Lykkes dette ikke, skal der findes en anden løsning.
 • Løs tapet: Maleren skal udbedre skaden.
 • Kogeplade: Pladen repareres eller udskiftes.
 • Møbler og lys: Anne Sophie indkøber møbler og lamper til kontoret.
 • Vand i kælderen: Knud ser på det.
 • Tilgroede terrasser: Hanne kigger på det.
 • Garagedør: Døren udskiftes.
2.b Sognepræsten
 • Anne Sophie inviterede menighedsrådet til kaffe i præstegården d. 29/6 kl. 16 med ægtefæller.
2.c Aktivitetsudvalget
 • I september - eventuelt foredrag om de 100 nye salmer med Morten Skovsted, måske som cafegudstjeneste i Skader kirke.
 • Høstgudstjeneste 2. oktober.
 • 25. oktober debatmøde om den fremtidige brug af sognets kirker - eventuelt med deltagelse af Provsten og Biskoppen.
2.d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Ingen indlæg
2.e Kirkeværge
 • Ingen indlæg
3. Hjemmeberettelsessæt
Det undersøges om vi har et ellers anskaffes det.
 
 
4. Priser samt arbejde
Kirkesyn - Ib har fået følgende overslag på nedrivning af kapellet i Skader og vedligehold af bygninger:
Nedrivning af kapellet i Skader 42.000 kr. inkl. moms
Maler: 24.000 kr. ex. moms
Tømrer: 50.000 kr. ex. moms
Murer: 25.000 kr. ex. moms
Kalkning af Skader kirke indvendig 30.000 ex. moms.
Der er midler til at udføre arbejdet, så det sættes i gang.
 
 
5. Friluftgudstjeneste
Anne Sophie har lavet aftale med Puls, som står for musikken.
Dan sørger for højtaleranlæg.
Knud laver et nyt kors.
Teltet stilles op 29/6 kl. 19.
 
 
6. Andre sager
Eftersyn på printeren Sognegården 21/6 kl. 08.30.
Ib og Anne Sophie deltager.
Der er lavet aftale med gørtleren om levering af plader til korset på skovkirkegården. Hanne har fået en prøve samt adressen til gørtleren.
 
 
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger