Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 7/10 15

Menighedsrådsmøde 7. oktober 2015

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
 
2 Godkendelse af referat
Referat fra 09-09-2015 godkendt
 
 
3 Siden sidst
a Formanden
 • Der er sendt en bårebuket til Henning Kristensens begravelse.
 • Graverens trailer renoveres, pris ca. 7.000 kr.
 • Budgetramme for 2016 er på 2.165.530 kr.
 • Buget for 2016 skal afleveres senest 15. november.
 • Østjyllands musserum besigtiger gravhøjen på Krogsbæk gl. kirkegård 12. oktober.
 • Orglet i Søby kirke kan ikke stemmes. Besigtiges igen efter at elektrikeren har kontrolleret strømmen til blæseren og koblet varmen fra. Mere information på næste møde.
b Sognepræsten
 • Dato for førstehjælps kursus 21. eller 28. november
 • Skole kirke samarbejdet holder kursus i Skørring kirke 21. januar.
c Aktivitets udvalg
 • Ingen
d Præste/alvsgårds udvalget
 • Ingen
e Kirkeværge
 • Fugning af kirkemuren i Skader i foråret 2016
 
4 Revisionsprotokollat
Revisionsprotokollat til regnskab for 2014 forelagt og godkendt
 
 
5 Opdatering fra byggeudvalget
 • Mureren laver det sidste inden for kort tid
 • Maleren er færdig.
 • Tømreren mangler en del. Ib følger op på det.
 • Udendørs kontakter til julebelysning er lavet.
 • Hanne undersøger pris på lys ved trappen og på stien ved den bagerste indgang til Skørring kirke.
 
6 Bemandingssituationen i graverteamet
Mødet lukkes.
 
 
7 Andet
 • Menighedsmøde: Startede med rigtig god og indholdsrig høstgudstjeneste i en flot pyntet kirke. Herefter var der en dejlig frokost i sognegården, som også var flot pyntet i efterårets farver.
  Efter frokosten var der fremlæggelse af regnskabet og gennemgang af årets gang i sognet. Det var en god og forståelig fremlæggelse, måske skal der til næste år fremlægges tal for status d.d., da det regnskab der fremlæges er 10 måneder gammelt.
 • Pris på førstehjælpskursus 6.500,00 kr. Kurset bør måske deles på 2 dage, hvis det er muligt.
 • Der gives 2.500 kr. i tilskud til en hjertestarter i Mygind. Den placeres på forsamlingshuset. Der ophænges en skitse i alle sognets kirker over placeringen af den nærmeste hjertestarter.
 • Der er bevilget en ny bærbar PC. til Eva.