Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 8/3 17

Menighedsrådsmøde 8. marts 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt


2 Kvartaltsrapport og udkast til årsregnskab 2016
 • a Gennemgang af kvartalsrapport 4. kvartal
  Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 gennemgået og godkendt
 • b Gennemgang af udkast til årsregnskab 2016
  Årsregnskab 2016 gennemgået
 
3 Godkendelse af årsregnskab for 2016
Årsregnskab 2016 godkendt med flg. påtegning:
Ådalens Menighedsråd, CVR-nr. 23079216
Regnskab 2016 afleveret d. 08-03-2017 20:05
 
 
4 Siden sidst
a Formanden
 • Zonemøde: se under andet
 • Knud Poulsen på kursus i morgen
 
b Sognepræsten
 • Der gives en salmebog med navn som dåbsgave til de konfirmander, der døbes inden konfirmationen
 
c Aktivitetsudvalg
 • Sognemøde 4. april Johannes Jacobsen - syng med
 • Sognemøde maj - Poul Smedegård Andersen
 • Forslag til efterårets møder: Kvinder i reformationen - Kaj Munk – forståelse af unge i dag – pilgrimstur? – Torben Bramming om reformationen
  Foredrag om reformationen måske som aftenmøde
 
d Præstegårds-/avlsgårdsudvalg
 • Ingen
 
e Kirkeværger
 • Der plantes træer på Skader kirkegård som opfølgning på kirkegårdsplanen. Der er bevilliget 3500 kr.
 
 
5 Haven Skørring sognegård
Omlægning af haven gøres færdig (beplantning omkring parkeringsplads). Hannes overslag over projektet lyder på ca. 30. 000 kr.
 
 
6 Andre sager
Der vil blive en udgift på ca. 10.000 kr. til flytning af elinstallationen fra forpagterboligen til maskinhallen.
Vedr. ansættelse af en fælles personalekonsulent for Nord og Syddjurs Provsti - menighedsrådet støtter dette.
Vedr. høringssvar om regnskabsprocedure for Syddjurs Provsti. Ingen indvendinger fra Menighedsrådet.
Knud indhenter tilbud på 15 højskolesangbøger
 
 
7 Eventuelt
Ingen bemærkninger