Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 8/5 19

Menighedsrådsmøde 8. maj 2019

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
Ligning for 2020: Uændret.
Ansøgning om tilskud på 500,00 kr. fra Ådalens Børnedyrskue – bevilget
Ansøgning fra Ådalens Distriksråd på 640,00kr. til reparation af bænk ved Krogsbæk Skovkirkegård – bevilliget.
 
 
b Sognepræsten
  • Konfirmationerne er i gang.
    Der er trykt sanghæfter til hver kirke.
  • Priser og muligheder vedr. indkøb af lysglobe undersøges.
 
c Aktivitetsudvalget
19/7 studietur til sdr. Vissing Kirke og Jelling.
Indbydelse senere.
 
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
Der rykkes for montering og reparation af toiletter
 
 
e Kirkeværge
Ingen bemærkninger
 
 
 
 
3. Kvartalsrapport 1. kvartal 2019
Gennemgået og godkendt.
 
 
 
 
4. Budget 2020
Budget 2020 behandlet - færdigbehandles på næste møde.
Der indhentes priser på div. opgaver og ønsker inden.
 
 
 
 
5. Drøftelse vedr. Hulvejen 6 Skader
Vedr. henvendelse fra Syddjurs Kommune om oversigtsfohold ved det nederste dige:
Der anmodes om et møde med kommunen på stedet for at uddybe mulighederne.
 
 
 
 
6. Medarbejdermøde
Hanne Kusk valgt som medarbejderrepræsentant.
Der var ønsker om bedre toiletfaciliteter i Søby – indkøb og udskiftning af div. maskiner - bedre dækning med kirkesanger i Skørring, Karlby og Mygind.
 
 
 
 
7. Andre sager
  • El klaver til Skader Kirke - pris og muligheder undersøges.
  • Vinduespudsning i sognegården - der indhentes priser
  • Referater til hjemmeside: Anders sender de manglende referater.
 
 
 
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger