Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 9/1 19

Menighedsrådsmøde 9. januar 2019

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Jens har fået nyt tlf. nr. 2729 9675
 • Ny kirkegårdslåge i Søby skal igennem alle instanser.
 • Der startes på ansøgninger.
 • Der er indkaldt til møde for kontaktpersoner.
 • Formands- og næstformandsmøde 30. januar.
 • Anne Sophie afløser under sygdom i Hvilsager-Lime, hun siger til hvis det bliver for meget.
 • Der er givet julegaver til 13 ansatte.
 
b Sognepræsten
 • Anne Sophie holder ferie til 20. januar og er på kursus i uge 11.
 • Søndag 28. april er der arrangeret en koncert med Kåre Norge i Mygind kirke.
  Der tages entre, 50kr. som betales ved indgang.
  Det undersøges hvor mange der kan være i kirken.
  Tilmelding til Knud (først til mølle-princippet) indtil pladserne er besat.
 • Anne Sophie havde lavet sanghæfter til sine juleprædikener.
  Forsiden er med tegninger af de seks kirker - tegningen kan evt. senere bruges som logo til div. foldere o.a.
 • Hjemmesiden trænger til at blive fornyet, Mogens Greve kontaktes vedr. dette.
 
c Aktivitetsudvalget
 • Der er arrangeret flg. møder og aktiviteter i foråret.
  Strikkecafe: 15/1, 19/2 og 19/3 - hver gang kl. 14-16
  Nytårskur 18/1 kl. 19.
 • Sogne eftermiddage: Alle dage kl. 14-16
  5/2 Onsild sangkor (max 12 korsangere)
  5/3 Mikael Berg fortæller om Libanon
  2/4 Flere foredragsholdere i spil, men ingen endelige aftaler.
  7/5 Ib Møller Jensen fortæller om dannebrog
 • 28/4 koncert i Mygind Kirke kl.19.
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Varme og el i Mygind kirke: Der sættes 2 nye olie radiatorer op i våbenhuset, defekte radiatorer i kirkerummet repareres.
  Der laves en kontakt til at tænde lyset i våbenhuset.
 • El i Skader Kirke: HFI-relæet erstattes af et HPFI-relæ.
 • El Halling Kirke: Manglende dæksel på elinstallation i kælder. Der skal monteres et nyt.
 • EL: Defekt lampe på prædikestol repareres.
 
e Kirkeværge
Der arbejdes med manglende betaling for vedligehold af 2 gravsteder, et i Mygind og et i Halling. Der er sendt rykkere.
De nye kirkegårdsvedtægter er godkendt. De sættes ind på hjemmesiden sammen med kirkegårdstaksterne.
 
 
3. Evaluering af arrangementer i december
 • God koncert i Karlby.
  Positive tilbagemeldinger på alle arrangementer.
 • Nytårsgudstjenesten kan med fordel flyttes fra kl. 16 til kl. 15.
 
4. Andet
Mødet i marts flyttes til tirsdag den 21.
 
 
5. Eventuelt
Ingen bemærkninger