Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 9/1 19

Menighedsrådsmøde 9. januar 2019

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Jens har fået nyt tlf. 2729 9675
 • Ny kirkegårdslåge i Søby skal igennem alle instanser
 • Der startes på ansøgninger
  Der er indkaldt til møde for kontaktpersoner
 • Formands- og næstformandsmøde d. 30/1
 • Anne Sophie afløser under sygdom i Hvilsager-Lime.
  Hun siger til, hvis det bliver for meget
 • Der er givet julegaver til 13 ansatte
 
b Sognepræsten
 • Anne Sophie holder ferie til d. 20. januar og er på kursus i uge 11
 • Søndag 28. april er der arrangeret en koncert med Kåre Norge i Mygind Kirke.
  Der tages entre kr. 50,- som betales ved indgangen.
  Det undersøges hvor mange der kan være i kirken.
  Tilmelding til Knud (først til mølle-princippet).
 • Anne Sophie havde lavet sanghæfter til sine juleprædikener.
  Forsiden er med tegninger af de seks kirker.
  Tegningen kan evt. senere bruges som logo til div. foldere o.a.
 • Hjemmesiden trænger til at blive fornyet, Mogens Greve kontaktes vedr. dette.
 
c Aktivitetsudvalget
Der er arrangeret flg. møder og aktiviteter i foråret.
 • Strikkecafe 15/1 – 19/2 – 19/3  kl. 14-16
 • Nytårskur 18/1 kl. 19
 • Sogne eftermiddage kl. 14-16
  5/2 Onsild sangkor (max 12 korsangere)
  5/3 Mikael Berg fortæller om Libanon
  2/4 Flere foredragsholdere i spil, men ingen endelige aftaler
  7/5 Ib Møller Jensen fortæller om dannebrog
 • 28/4 koncert i Mygind Kirke kl.19
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Varme og el i Mygind Kirke
  Der sættes 2 nye olie radiatorer op i våbenhuset
  Defekte radiatorer i kirkerummet repareres
  Der laves en kontakt til at tænde lyset i våbenhuset
 • El i Skader Kirke - HFI-relæet erstattes af et HPFI-relæ
 • El Halling Kirke - Manglende dæksel på elinstallation i kælder.
  Der skal monteres et nyt.
  EL: Defekt lampe på prædikestol repareres
 
e Kirkeværge
 • Der arbejdes med manglende betaling for vedligehold af 2 gravsteder, et i Mygind og et i Halling.
  Der er sendt rykkere.
 • De nye kirkegårdsvedtægter er godkendt.
  De sættes ind på hjemmesiden sammen med kirkegårdstaksterne
 
3. Evaluering af arrangementer i december
 • God koncert i Karlby.
 • Positive tilbagemeldinger på alle arrangementer
 • Nytårsgudstjenesten kan med fordel flyttes fra kl. 16 til kl. 15
 
4. Andet
Mødet i marts flyttes til tirsdag d. 21.
 
 
5. Eventuelt
Ingen bemærkninger