Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 9/5 18

Menighedsrådsmøde 9. maj 2018

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Medarbejdermøde, Hanne blev valgt som repræsentant, alle var glade for at være her. Forløb godt - Vibeke var med som kirkesanger. Afbud fra Eva Marie.
 • Budgetmøde holdes på tirsdag 15. maj.
 • Skal Krogsbæk have et matrikelnummer?
  Det er der nogen, der har sagt det til Hanne. Hvad gør man i Dråby? Og Rolsø? Provstiet kontaktes af Jens.
 • Mail ang. persondatalov - senest d. 17. maj: Hvor mange vil deltage i kursus i persondataloven 22. maj kl. 17-19 i Ebeltoft sognegård.
  Knud, Hanne, Leif, (Trine) og Jens deltager.
 • Legatgravsteder: Kirkeministeriet har udsendt en skrivelse om, at vi ikke må bruge ligningsmidler til at dække udgifter, der skal stabilisere gravsteder. Det skal afholdes af ejeren - også når det drejser sig om legatgravsteder.
 • Hanne, Anders og Karen skal med en udsending rundt 30. maj og efterse gravstenene jf. arbejdstilsyn. De tilbyder at man kan få APV'et maskinerne? Det gør vi ikke i denne omgang.
 • Licens til VISDA - skal betales - ca. 1.040 kr.
 • Aktivitetsoversigt skal indsendes, så ligningen kan blive gjort op.
  Hvem skal gennemgå det? 20. maj er frist (det må være 22. maj).
  Der er enighed om, at man bruger modellen til kirkegårdene til momsregistreringen. 23. maj kl. 13 mødes man hos Knud: Hanne, Karen, Knud, Leif, lb - måske Jens.
 • lndbrud Karlby - en dør og ruden er itu. Anders har meldt det som hærværk til politiet med en ca. pris
 • Vinduerne - ca. 15 stk. i Karlby - kan der findes en anden løsning på end en blymand.
b. Sognepræsten
 • Konfirmationer vel overstået
 
c. Aktivitetsudvalg
 • 15/5 dåbsklude - sidste før sommerferien. Vi starter op til oktober.
 • 21/6 menighedsrådsudflugt til Vedersø.
 • 28/6 Friluftsgudstjeneste på Krogsbæk med musikanterne.
 • 4/9 sogneeftermiddag v/ opdagelsesrejsende fra Lime, Poul Frederiksen.
 • 11/9 sogneudflugt til Tlrpitz. Ahl kirke - kalkmalerier på vejen. Vi giver 50 kr af deltagerbetalingen til diakoni.
 
d. Præstegårdslavlsgårdsudvalg
 • Ikke noget nyt
 
e. Kirkeværgerne
 • Ikke noget nyt
 
 
3. Budgetterede midler til gravermedhjælper
250-300 timer til medhjælp fordi, der er meget arbejde.
Tina fra Lemmer hjælper et to/tre dage om ugen - med start 15. maj. Kontrakten skal underskrives på mandag.
 
 
4. Kvartalsrapport 1. kvartal 2018
Knud har gennemgået den, og den er godkendt.
 
 
5. Kirkesyn 2018
Resultatet af kirkesynet er gennemgået ved Anders.
 
 
6. Kirkelige handlinger - nytænkning
Udsættes
 
 
7. Andre sager
 • Knud: Strøm hos Energi - overgå fra fast aftale til spotaftale. Der havde været 2400 kroners besparelse, hvis vi havde haft spotaftale sidste år. Forsøger at få lavet en samlet regning.
  Der er enighed om, at Knud kan underskrive.
 • MR flyttet fra 15. juni til 6, juni.
 • Karen: Skole-kirke 13.-14. juni kl. 7.30-14 i Hornslet - frivillige?
  Anita måske. Årsmøde 24/5 i Egegård - alle er velkomne. 25 års jubilæum til vinter.
 • Hanne: En lås på et skab hos Hanne, jf. persondatalov. APP til telefonen.
 • Fastnettelefon hos Anne Sophie - er den i brug?
 
 
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger