Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 9/9 15

Menighedsrådsmøde 9. september 2015

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
2 Godkendelse af referat
Referat fra 09-09-2015 godkendt
 
3 Siden sidst
a Formanden
 • Der er sendt en bårebuket til Henning Kristensens begravelse.
 • Graverens trailer renoveres, pris ca. 7.000 kr.
 • Budgetramme for 2016 er på 2.165.530 kr.
 • Buget for 2016 skal afleveres senest 15 november.
 • Østjyllands musserum besigtiger gravhøjen på Krogsbæk gl. kirkegård 12. oktober.
 • Orglet i Søby kirke kan ikke stemmes. Besigtiges igen efter at elektrikeren har kontrolleret strømmen til blæseren og koblet varmen fra. Mere information på næste møde.
b Sognepræsten
 • Dato for førstehjælps kursus 21. eller 28. november
 • Skole kirke samarbejdet holder kursus i Skørring kirke 21 januar.
c Aktivitets udvalg
 • Ingen
d Præste/alvsgårds udvalget
 • Ingen
e Kirkeværge
 • Fugning af kirkemuren i Skader i foråret 2016
 
4 Revisionsprotokollat
Revisionsprotokollat til regnskab for 2014 forelagt og godkendt
 
5 Opdatering fra byggeudvalget
 • Mureren laver det sidste inden for kort tid
 • Maleren er færdig.
 • Tømreren mangler en del. Ib følger op på det.
 • Udendørs kontakter til julebelysning er lavet.
 • Hanne undersøger pris på lys ved trappen og på stien ved den bagerste indgang til Skørring kirke.
 
6 Bemandingssituationen i graverteamet
Mødet lukkes.
 
7 Andet
 • Menighedsmøde: Startede med rigtig god og indholdsrig høstgudstjeneste i en flot pyntet kirke. Herefter var der en dejlig frokost i sognegården, som også var flot pyntet i efterårets farver.
  Efter frokosten var der fremlæggelse af regnskabet og gennemgang af årets gang i sognet. Det var en god og forståelig fremlæggelse, måske skal der til næste år fremlægges tal for status d.d., da det regnskab der fremlæges er 10 måneder gammelt.
 • Pris på førstehjælpskursus 6.500,00 kr. Kurset bør måske deles på 2 dage, hvis det er muligt.
 • Der gives 2.500 kr. i tilskud til en hjertestarter i Mygind. Den placeres på forsamlingshuset. Der ophænges en skitse i alle sognets kirker over placeringen af den nærmeste hjertestarter.
 • Der er bevilget en ny bærbar PC. til Eva.
1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt
 

2 Godkendelse af referat fra 12.08.15
Referat godkendt
 

3 Siden sidst
a Formanden
 • Jens og Knud har været til bugetsamråd. Ligningen for 2016 er ikke godkendt endnu men forventes at blive på 2.065.000 kr.
 • Der er givet tilladelse til nedgravning af vandledning langs med diget ved præstegården i Søby.
 • Der er bevilget førstehjælpskursus til de ansatte, kursuset forventes at blive på 7 timer en lørdag i efteråret. Chalotte undersøger nærmere.
 • Strømmen afbrydes i Skader kirke d. 15 sep. Fra kl. 9.15 til 13.30
 • Adresseændring for Skader kirke. Ny adresse Bakkevej 2 8543 Hornslet.
 • Datoen for lynnedslag i sognegården var d. 5 maj sagen er overgivet til forsikringen.
 • Kirkens Korshær har takket for indsatsen ved forårets indsamling
b Sognepræsten
 • Eva præsenterede Ådalskirkernes nye profil på Facebook, og viste nogle opslag. Der har været ca. 200 besøgende på hvert opslag, og omkring 1500 besøgende i alt.
 • Skole kirke samarbejdet arbejder i efteråret med lydspor i kirken. Da musikken fylder meget i forløbet er der lavet en aftale med Thommas Lennert, som er organist og korleder ved Hornslet kirke om at deltage. Udgifterne hertil deles med Hvilsager Lime.
c Aktivitets udvalget
 • Evaluering af studieturen
  Vi havde en fælles inspirerende/oplevelse ved en anderledes gudstjeneste.
 • Kirkens Korshær
  Jørgen Lasgaard fortalte om arbejdet i Kirkens Korshær i Århus. I Århus ses brugerne i bybilledet, men ude på landet ses de ikke men vi ved der er ensomme m.m herude.
  Hvad har vi mulighed for at gøre herude.
  Jørgen Lasgaard gav os nogle ideer til, hvad vi kunne gøre.
  Der var enkelte der synes der blev fortalt for lidt om arbejdet indenfor kirkens korshær.
  Vi sluttede på Golf klubbens restaurant med lækkert anderledes frokost.
 • Morgensang i Skader Kirke
  Det var velbesøgt og værd at gentage.
 • Sogneudflugten
  God dag til Mols Bjerge for 51 personer.
 • Børnegudstjenesten den 20. september kl. 17- spisning kl. 17.45
  Viola laver mad og kage og Inge hjælper.
 • Junior konfirmands afslutning den 30. september:
  Viola laver pølsehorn og pizza snegle til 27 børn og 3 voksne. Børnene spiser kl. 16.
 • Høstgudstjeneste den 4. oktober kl. 10.30
  Frokost i sognegården kl. 11.45
  Vi drikker kaffe og menighedsrådet fortæller om året der er gået.
 • Den 25. oktober kl. 19,00 i Halling Kirke.
  Inge laver kaffe og kage
 • Børnegudstjeneste den 12. december kl. 14 i Halling Kirke.
d Præstegårds/Avlsgårdsudvalget
 • Viola Rindom er ansat som ny vært i sognegården.
e Kirkeværgerne
 • Ingen
 
4 Kvartalsrapport 2
Kvartalsrapporten for 2. kvartal fremlagt og godkendt. Der søges midler til fladskærms projektet ved Oticon fonden. Knud og Anders sender en ansøgning. 
 

5 Byggeudvalg
Der blev fremlagt et samlet overslag på 120.000 kr. ex. moms for reparationer der er skal udføres efter provstesynet, beløbet er med forbehold for udgifter til reparation af vejrhanen på Halling kirke.
Der er kommet et tilbud på sprøjtning mod borebille i Mygind, Karlby og Søby det på 91.000 kr. der søges tilskud i 5% midlerne hos provstiet.
Der trækkes kabler til stikkontakter ved alteret i Halling og Søby samtid med at gulvet hæves.
Der etableres afbryder til højtalere i de kirker der mangler (Halling og Søby).
Der etableres udendørs stikkontakter til julebelysning ved samtlige kirker.
 

6 Menighedsmøde
Menighedsmøde afholdes d. 4/10 2015 efter høstgudstjenesten. Regnskabet fremlæges som sidste år.


7 Andet
Næste møde er flyttet til d. 7/10