Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne afholdes 2. onsdag i hver måned - med undtagelse af juli og december.

Møderne forgår i Sognegården kl. 19, og alle er velkomne til at overvære møderne.