Sådan gør du / Navneændring

Navneændring

En person, som ønsker at ændre sit fornavn, mellemnavn eller efternavn, kan som regel få navneændringen foretaget ved at henvende sig til personregisterføreren, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i bopælssognet.

For personer, der er født i Sønderjylland, gælder dog særlige regler.

Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet (eller hos personregisterføreren i Sønderjylland), men skal gennemføres af statsforvaltningen.
Sognet (eller personregisterføreren) vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring til statsforvaltningen.

Blanketter til brug ved navneændring

Om navne m.m.