Sådan gør du / Bryllup / Sådan foregår det

Sådan foregår det

Vielsen
Kirstine Helboe Johansen

Kirkebryllup
Ved et kirkebryllup vier en præst parret i en kirke. Brylluppet indledes med musik, sang og bøn. Så følger selve vielsen med tale, tilspørgsel og velsignelse.

Indledning
Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) og indgangssalme.
Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme går man videre til selve vielseshandlingen.

Vielseshandlingen
Vielseshandlingen indledes med præstens tale til brudeparret. Brudeparret træder frem foran alteret eller venter med det til efter talen.
Talen kan både indeholde forkyndelsen af Guds kærlighed og en mere personlig tale til brudeparret.

Efter talen kommer tilspørgslen, hvor begge svarer ja to gange. Først stilles spørgsmålet om at tage den anden til ægtefælle.
Med svaret ja og forpligter parret sig på ægteskabet i borgerlig og juridisk forstand.
Derefter stilles spørgsmålet om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller ad.
Dette spørgsmål handler om forholdet mellem de to og afspejler det kristne menneskesyn.

Når begge har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå.
Med sin hånd på brudeparrets hænder forkynder præsten derefter, at brudeparret nu er rette ægtefolk.
Med denne handling er brudeparret juridisk set viet til hinanden.
Tilspørgslen kan afsluttes med, at brudeparret giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen.
Brudeparret knæler ved alteret, og med sine hænder på deres hoveder beder præsten for brudeparret og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter rejser brudeparret sig og sætter sig på deres pladser.

Med forbøn og velsignelse suppleres den juridiske vielse ved, at brudeparret som ægtepar modtager Guds velsignelse og dermed i deres kærlighed til hinanden ligeledes kan trække på Guds kærlighed.
På den måde er den sidste del af vielseshandlingen den særlige kristne del, hvor den juridiske handling tillføjes Guds velsignelse af ægteskabet.

Afslutning
Efter vielseshandlingen synges endnu en salme.
Vielsen slutter med, at brudeparret går ud af kirken sammen under udgangsmusikken.
Brudeparret er selv med til at vælge de salmer, der synges under vielsen.