Ådalskirkerne / Kirkerne / Skader

Skader Kirke

Skader kirke er en romansk landsbykirke fra 1100-tallet - uden tårn eller staffage af nogen art. Senere er der dog tilføjet et våbenhus, men ellers er kirken ”usminket og helt sig selv”.
I tidens løb har man forsøgt at gøre den mere ”moderigtig”. Således var kirkens østgavl på et tidspunkt forsynet med gotiske kamtakker, men efter Nationalmuseets restaurering i 1935 genfandt kirken sin oprindelige form.

Det oprindelige våbenhus anses for at være opført i 1400-tallet, samme periode som de fleste våbenhuse blev opført.
Det var opført i bindingsværk, men kvaliteten har åbenbart været ringe, for i 1870 måtte det erstattes af et nyt, som åbenbart heller ikke har været nogen solid bygning, for i 1951 blev det afløst af det nuværende våbenhus - bygget i gule nu overkalkede mursten.

Indgangsdøren
Kirkens indgangsdør er ikke prangende, men trods alt en ”søjleportal”, og når man for første gang træder ind i kirkerummet bliver man overrasket, for det er helt anderledes end forventet.
Ingen høje stolegavle eller lukkede stolestader, men i stedet lave, åbne bænkerækker med hynder.
I øvrigt fremtræder alt lyst - lysegult gulv dannet af gule mursten sat på højkant, alt sammen indrammet af hvide nøgne vægge, hvorved fremkommer en egen rumfornemmelse.

En 1974 var der en gennemgribende restaurering af kirkerummet, hvor de gamle stolestader og nogle skæmmende vægpaneler blev fjernet.
Det har nok krævet en vis tilvænning at affinde sig med det moderne og utraditionelle look, men i virkeligheden betegner restaureringen en tilnærmelse til det oprindelige nøgne kirkerum, hvor der ikke fandtes andre siddepladser end stensatte bænke langs væggene.

Andre gennemgribende forandringer
Længe før fandt andre gennemgribende forandringer sted, forandringer som også fandt sted i Søby kirke.

Det skete som følge af reformationens indførelse i 1536. Her blev kirkens Maria-alter til venstre for korbuen sløjfet, ligesom alteret for kirkens egen værnehelgen, der var placeret til højre for korbuen.
Døbefonten der ellers havde haft sin plads på et podie midtvejs mellem mands- og kvindedøren blev nu flyttet op, hvor Maria-alteret havde været, og hvor alteret for værnehelgenen havde haft sin plads, kom et nyt stykke inventar - en prædikestol.

Et kendetegn for den romanske kirke er dens flade bjælkeloft. I Skader er dette bevaret i skibet, men i koret er bjælkeloftet afløst af en gotisk krydshvælving, der ligesom koret i Søby er udsmykket med kalkmaleri-dekorationer.

Alterbordet er bygget af mursten og alterudsmykningen består af fritstående figurer skåret i træ og bemalet - Kristus på korset samt Maria og apostelen Johannes.
Det menes, at gruppen tidligere har bestået af fem personer og har haft sin plads i Skader kirke siden 1400-tallet, hvor også ombygningen af koret fandt sted.

Den romanske døbefont, smykket af hvælvede bukler har antagelig samme alder som kirken, men er næppe forarbejdet af den samme stenmester.
Prædikestolen er lokalt snedkerarbejde, fint afpasset til kirken.

Skader Kirke