Vedtægter for Krogsbæk Skovkirkegård

Type
Skovkirkegården er indrettet på den fredede Gl. Krogsbæk kirkegård og hører under Ådalens Pastorat.
Arealet fremstår med træer og en undervegetation af krybende planter. Det er kun muligt at nedsætte urner på arealet - urnerne nedsættes i skovbunden uden synlig markering.
Gravpladsen er at betragte som en fællesplæne. Skovkirkegården er åben for urnenedsættelser fra andre end pastoratets sognebørn.

Gravsten
Der må ikke anbringes gravsten, monumenter eller mindesmærker.
Det vil dog være muligt at sætte en lille mindeplade med navn og fødsels/døds dato på korset på kransepladsen.
Mindepladen skal bestilles ved graveren.

Obligatorisk renholdelse
Der betales forud for obligatorisk vedligeholdelse i hele fredningsperioden, som er 10 år efter en takst, som er godkendt af provstiet.
Priserne følger de til enhver hver tid gældende takster for skovkirkegårde.

Bede og blomster
Arealet fremstår som natur med træer og naturlig vegetation og skal fremstå som sådan.
Der vil være trimmede stier til arealet.
Skovbunden må ikke ændres af pårørende.
Der må ikke sættes planter, buketter, kranse, puder eller andre effekter i skovbunden, men disse kan lægges på kransepladsen, som forefindes på skovkirkegården.
Kirkegårdspersonalet gennemgår arealet og kransepladsen jævnligt for at fjerne nedfaldne grene og visne blomster m.v.
Kirkegårdspersonalet retter skovbunden op, såfremt der forekommer jordsætning. Pårørende må ikke fjerne eller beskære beplantningen.

Urnetype
Det er kun muligt at nedsætte let nedbrydelige urner, som bark eller pap. Urner af andre materialer er ikke tilladt. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt da graveren.
Krogsbæk Skovkirkegård