Sådan gør du / Bryllup

Vielse

En vielse kan finde sted på rådhuset eller i kirken eller et andet trossamfund med vielsesbemyndigelse.

For at blive viet i kirken, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken.

Ønsker man at blive viet i en anden kirke end ens bopælssogn, kan man henvende sig til pågældende sogn, der afgør om ønsket kan efterkommes.

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset.

Brylluppet i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen.
Et kirkebryllup handler således også om vores kristne tro.

Vielse i det fri - forsøgsperiode
Under forudsætning af enighed mellem brudepar og præst om sted og rammer, vil biskopperne i en forsøgsperiode på to år imødekomme brudepars ønske om vielse på et sted, de har en særlig tilknytning til.

Det er et krav, at brudeparret har særlig tilknytning til stedet, og at stedet er egnet til at danne ramme om vielsen, der - ligesom i kirken - indeholder salmer, bøn, tale, og tilspørgsel mv.
Vielsen må ikke foregå et sted, hvor den offentlige orden forstyrres - eller vielsen forstyrres af det offentlige rum.

Menighedsrådet mener, Krogsbæk gl. kirkegård er en god ramme om vielser i det fri i Ådalens Pastorat.
I tilfælde af dårligt vejr har man altid har mulighed for at flytte vielsen til en af kirkerne.

Det skal I huske

  • Brylluppet skal aftales med en præst.
  • Der skal have lavet en prøvelsesattest hos bopælskommunen.
  • Hvis der skal laves navneændring i forbindelse med vielsen, skal det oplyses til præsten eller kirkekontoret på denne blanket om navneændring på bryllupsdagen.
  • Der skal være to vidner til vielsen. Vidnernes navne og adresser kan oplyses til præsten eller kirkekontoret.
  • Man skal have en samtale med præsten.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Hvis man allerede er borgerligt viet og ønsker en kirkelig velsignelse, er det også muligt.

Kirkelig velsignelse af homoseksuelle
Den 15. juni 2012 blev det muligt for par af samme køn, at blive viet i kirken.
Otte af Danmarks ti biskopper har lavet et ritual til brug ved vielse af homoseksuelle.

Ritual for velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Det er op til den enkelte præst, om han eller hun vil velsigne registrerede partnerskaber.